2009. évi munkájáról

Beszámoló

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Pusztaszabolcs

2009. évi munkájáról

 

 

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pusztaszabolcs a 2009. évi munkáját az éves közgyűlés, az Alapszabály és a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint végezte.

 

Kiemelt figyelmet fordítottunk a tagság fiatalítására és a tűzoltók szakmai képzésére. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület az elmúlt évben is eredményesen működött. Taglétszáma: 31 fő. A 2009. évi vonulások száma: 29. Tűzeset 17, műszaki mentés 9, egyéb 3. Eredményesen működik az együtt működés a hivatásos tűzoltóságokkal, az esetek nagy részében már a megérkezésük előtt megkezdjük a tűz oltását valamint a műszaki mentési munkálatokat. Egyesületünkben a közösségi szellem jó, tagjaink a gyakorlatokon megjelentek, a közösségi munkákban tisztességesen helyt álltak. A vezetőségi üléseket megtartottuk. Havonta egy alkalommal végeztük el a gépjárművek és a kismotorfecskendőknél szükséges karbantartási munkákat, szakmai és közösségi megbeszéléseket. A Fejér megyei valamint a Budapesti tűzoltó Szövetség 2009. évi közgyűlésén képviseltük egyesületünket. A hagyományos Szabolcs Napok rendezvényein, színvonalas tűzoltó bemutatót tartottunk a helyi mentősökkel és a rendőrökkel. A város civilszervezeteinek rendezvényein közreműködtünk illetve részt veszünk. Horgászversenyt rendeztünk az egyesület tagjai részvételével április 18.-án Hantoson. Egyesületünk tagjai párjukkal a közgyűlés döntésének megfelelően június végén kirándulhattak Kiskunmajsára. A kirándulás jól sikerült, mindenki gondtalanul pihent három napot. Tagjaink az év folyamán több alkalommal vállaltak veszélyes fák vágását, ami anyagi lehetőséget biztosított a pihenésre. Az utazást és az étkezést egyénileg oldottuk meg. Egyesületünk az elmúlt évben az Önkormányzattól 600 ezer Ft támogatásban részesült. A 2009. évi BM pályázatunkra 570 ezer Ft, ESZA pályázaton 160 ezer Ft támogatást nyertünk. A Sárosdon rendezett kistérségi tűzoltóversenyen csapatunk első helyen végzett. Tagjaink részt vettek még Alcsútdobozon és Gyúrón is versenyeken, ahol első és negyedik helyen végeztek. Egyesületünk kapcsolata a tűzoltó szövetségekkel, a dunaújvárosi hivatásos tűzoltósággal és a helyi önkormányzattal jó, támogatásukat, segítségüket ezúton is megköszönöm, és a továbbiakban is számítunk az eredményes együttműködésre. Egyesületünk 2009. augusztus 1-től a Cégbíróság döntése alapján kiemelten közhasznú egyesületként működik. Decembertől egyesületünk saját honlapot vezet, így folyamatosan figyelemmel kísérhetjük beavatkozásainkat, működésünket, egyesületi életünket. A város Önkormányzatával közösen augusztusban vásároltunk egy használt német tűzoltó gépjárművet. A támogatást ezúton is köszönjük. Egyesületünk az elmúlt évben tagja lett a Budapesti Tűzoltó Szövetségnek. Már a 2009. évben 6 db AGA Spiromatic 316 típusú légző készüléket, 6 db palackot, 18 db légző álarcot és 18 db tüdő automatát kaptunk. Siófok Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága 2009 decemberében egy Weber hidraulikus feszítő-vágó készülék kézi /pumpás/ tápegységét adta egyesületünknek. Az ősszel egyesületünk a város területén fémhulladék gyűjtést szervezett. 23 tonna vashulladékot gyűjtöttünk, melyből védőcsizmákat és védőeszközöket vásároltunk. A város lakóinak, cégeinek, vállalkozóinak ezúton is köszönjük a támogatást.

Pusztaszabolcs, 2010. február.06.

Koczkás József
Egyesületi Elnök


by